Index

Cookies og persondata hos gccn.no

 

Introduksjon:

Når du besøker gccn.no bliver det samlet inn opplysninger om deg som bliver brukt til å tilpasse og forbedre innholdet og til å skape mer verdi hos de annonser som eventuelt vises på siden.

Hvis du ikke ønsker at skal bli samlet inn opplysninger om deg bør du slette dine cookies og la være med å bruke hjemmesiden. I avsnittene under er det utdypt hvilke informasjon som samles inn, deres formål og hvilke tredjeparter som har tilgang til de.

Cookies:

Hjemmesiden bruker ”cookies” som er en tekstfil som gjemmes på computeren, mobil eller tilsvarende med formål om å gjenkjenne og huske innstillinger. Den utfører også statistik og målrettetede annonser.

Cookies kan ikke inneholde skadelige koder som f.eks virus. Det er mulig for deg å blokkere cookies. Dette kan du gjøre ved å følge denne veiledningen: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvis du følger veiledningen og sletter eller blokkerer cookies så vil de annonsene du ser bli mindre relevant for deg. Men de vil opptre hyppigere. Du kan samtidig også risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt og at det er innhold du ikke vil få tilgang til.

Personoplysninger:

 

Generelt

Personopplysninger er alle former for informasjoner som i et eller annet omfang kan kobles til deg. Når du benytter denne hjemmesiden såm samles det inn og behandler gccn.no en hel rekke slike informasjoner.

Det skjer ved helt vanlige interaksjoner på hjemmesiden. gccn.no samler inn og behandler typisk følgende opplysninger: Et unikt ID og tekniske opplysninger om din pc, tablet eller telefon. Dit IP nummer, geografisk plassering samt hvilke sider du klikker på.

I det omfanget du selv gir eksplisitt samtykke og selv taster inn informasjonen handles også navn, telefonnummer, e-mail og addresse.

Sikkerhet

gccn.no behandler dine personopplysninger sikkert og fortrolig i overnsetemmelse med den gjeldende lovgivning, herunder persondataordningen og databeskyttelsesloven.

Dine opplysninger vil alene bli brukt til det formål det er innsamlet til og vil bli slettet når dette formålet er oppfylt eller ikke lenger er relevant.

gccn.no har truffet tekniske og organisatoriske forannstelninger mot at dine opplysninger ulovlig blir slettet, offentliggjort, tapt, ødelagt eller kommer i uvedkommende sitt kjennskap, misbrukes eller behandles i strid med loven.

Formål

Opplysningene brukes til å identifisere deg som bruker og viser de annonsene som vil ha relevans for deg. Å registrere de tjenestene du har etterspurt. Utover det brukes opplysingene til å optimere og forbedre tjenestene.

Periode for oppbevaring:

gccn.no oppbevarer i det tidsrommet som er tillatt i henhold til loven og de bliver slettet når det ikke lenger er nødvendig eller relevant.

Perioden avhenger av hvilken karakter opplysningen er og bakgrunnen for oppbevaring. Det er derfor ikke mulig å gi en generell tidsramme for når informasjonene slettes.

Videregivelse av opplysningene:

Data om ditt bruk av hjemmesiden, hvilke annonser du ser og eventuelt klikker på, geografisk plassering, kjønn og alderssegment m.m videregies til tredjeparter i det omfang opplysningene er kjent og såfremt gccn.no benytter en tredjepart.

Du kan se hvilke tredjeparter det er snakk om i avsnittet om Cookies ovenfor. Opplysingene blir brukt til målrettet annonsering.

gccn.no bruker utover dette en rekke tredjeparter til oppbevaring og behandling av data. Diusse behandler utelukkende opplysninger på vegne av gccn.no og må ikke bruke dem til egne formål.

Videregivelse av personalopplysninger som navn og e-mail m., vil kun skje hvis du selv gir samtykke til det. Opplysninger som bruker kun databehandlere i EU eller i land som kan gi dine opplysninger tilstrekkelig beskyttelse.

Innnsikt og klager:

Du har rett til å få opplyst hvilke personopplysninger, gccn.no behandler om deg i et vanlig format (Dataportabilitet)

Du kan dessuten til enhver tid ha innsigelse mot at opplysningene brukes. Du kan også tilbakekalle ditt samtykke til at det blir behandlet data om deg.

Hvis de opplysningene som behandles om deg er feil har du rett til at de blir rettet eller slettes. Henvendelse skal da skje til trond.hylle@koedbmw.com.

Hvis du vil klage over behandling av dine persondata har du også mulighet for å ta kontakt med datatilsynet.

Ønsker du ikke lenger at gccn.no skal behandle dine opplysninger eller å begrense behandlingen av dine personopplysninger kan du også sende en anmodning til overnevnte addresse.

Utgiver

Hjemmesiden eies og publiseres av:

German Car Club Norway
Selma Ellefsensvei 3D
0581 Oslo
Norway